Hakkımızda

       Dynamic Bigbag Sentetik Ambalaj Dokuma Tekstil ve Dış Ticaret San. Ltd. Şti. Uzun yıllardır üretim yapmaktadır. Gaziantep'te bulunan üretim tesisimizde kalite yönetim sistemlerine uygun big bagler üretilmektedir. Dinamik bigbag ürettiği ürünün arkasında , koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle güvenilirliğini piyasada ispatlamış ve her geçen gün artan piyasa bilinirliğiniyle 'kaliteli ürün ' sloganını kendisine hedef edinmiştir. Yoğun olarak yıllarca ihracat için bigbag üreten Dinamik , yurt içi piyasada da her geçen gün pazar payını arttırmaktadır.

 

Politikalarımız

DYNAMIC SENTETİK, ticari hayatın ve üretimin her aşamasında kaliteyi hedefleyen, müşteri ve çalışanların memnuniyetini esas alan, satış öncesi ve sonrası kalitesine ve markasına inanan, kanunlara ve yönetmeliklere uygun, istenen standartlarda üretim yapmayı ve sektöründe kalıcı, güvenilir bir firma olmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
       Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklere uyarak çevre etkilerinin kontrol altında tutmaya çalışmak, çevre etkilerini azaltmaya çalışmak çevresel performansımızı sürekli yüksek tutup çevre bilincinin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çiftçilerimize aktarılarak geliştirmeye çalışmaktır.

 • Doğal kaynakların kullanımına dikkat ederek enerji, yakıt, su ve diğer doğal kaynakların kullanımı hususunda kıskanç olmak ve tasarruf tedbirleri uygulamak.
 • Firma çalışanlarımız, sözleşmeli MÜŞTERİLERİMİZ ve tüm paydaşlarımızın çevre bilinç ve sorumluluklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • SENTETİK ÇUVAL ÜRETİMİNDE çevreyi korumak ve bölgede yer alan diğer firmalara örnek olmak çevre politikamızın temellerini oluşturmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ
       En önemli kaynak ve değerin İnsan olduğu bilinciyle Dinamik Sentetik Ürünleri hiçbir işin ve üretim faaliyetinin çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli olmadığını düşünür.
Tüm iş kazalarının önlenebilir olduğundan hareketle firmamız çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları oluşturur, bunun için gerekli olan araç ve gereçleri tedarik eder. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gerekli eğitimleri çalışan ve paydaşlarına vererek bilinçlenmelerine vesile olur. Çalışanlarının yasalarla belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği usul ve hükümlerine kayıtsız şartsız uymalarını sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Dinamik Sentetik, kurumsal değerlere bağlı, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, paydaş ve müşteri beklentilerine duyarlı ve sorumluluk sahibi olan toplum içinde örnek bireyler için çalışılması tercih edilen bir firma olmayı amaçlamıştır.
Bu amaçla insan kaynakları politikamız:

 • Etik değerlere bağlı, politikalarımıza uygun davranışlar geliştirecek çalışanlar istihdam etmek.
 • Çalışanlarımızın iş ve sosyal hayatları arasındaki dengeyi gözeterek onlar arasında şeffaf, açık ve yakın iletişimi sağlayacak ortamları oluşturmak. Takım ruhu yaratarak biz duygusunu geliştirmek.
 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamasının önünü açmak, şirket içi eğitim faaliyetleri yürütmek.
 • Çalışanlar ve paydaşlarımız arasında yaratıcılık, yenilikçilik ve katılımcılığı teşvik etmek.

DYNAMIC SENTETİK ÇUVAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ'DE :

 1. Zorunlu veya borçlandırılmış işçilik yoktur. İşe alınacak personel özgürce seçilir.
 2. Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir. Temiz sosyal tesis ve imkanlardan her personel yararlanır.
 3. Çocuk işçi çalıştırılmaz.
 4. Çalışma saatleri iş kanununda belirlenmiş olan sürelerden fazla değildir. Haftada 45 saatten fazla bir çalıştırılmaz. Her 7 günlük çalışma periyodunda 1 gün izin verilmesi zorunludur.
 5. 4857 sayılı iş kanuna uygun olarak fazla mesai isteğe bağlıdır ve özel tarifeler üzerinden ücretlendirilir.
 6. Ayrımcılık uygulanmaz. İşe almadan, ücret ödemeye, işe son vermeden emekliye ayırmaya sosyal sınıf, ulus, din, yaş, cinsel tercih, cinsiyet, politik görüş vb. ayrımcılık yapılamaz.
 7. İnsanlık dışı veya sert davranışlar yasaktır. Aşağılayıcı ve alaycı davranış ve uygulamalar kabul edilemez. Her türlü taciz yasaklanmıştır.